#wszczurzymkinie MAMY TO!…

#wszczurzymkinie
MAMY TO! wkraczamy w wiek XX (1901 r)
i robimy to z klasą bo pierwszym kolorowym filmem
Film został nagrany na taśmie czarno białej
w tamtych czasach nie dysponowano jeszcze chemią pozwalającą
by zapisać na filmie kolory. Skąd więc są te które widzimy
na ekranie? Cóż zrobiono to samo co w przypadku najstarszej
kolorowej fotografii. Przed obiektywem kamery umieszczono
koło z obracającymi się filtrami światła czerwonego, niebieskiego
oraz zielonego (nie brzmi znajomo?).
Sprawdziłem w paru miejscach jednak nie udało mi się określić czy
dzieło Edwarda Turnea było odtwarzane przy pomocy tej samej techniki, a więc przed projektorem obracały się filtry, czy klatki zostały
przeniesione na kolorowe folie i złożone ręcznie.
wydaje mi się jednak że raczej zastosowano #skomplikowanysystemluster a nie nakładano na siebie rzeczywiste klatki.

Technika ta jednak się nie przyjęła bo wymagała specjalnego
sprzętu i wymagała więcej taśmy. Dodatkowo montaż takiego filmu
jest utrudniony bo każde przesunięcie w kolejności klatek kończyło
by się rozjechaniem koloru.

A no i wiadomo Ara obowiązkowo jako symbol koloru samego w sobie

skrypt bash który odtwarza ten efekt

Na powszechne filmy kolorowe
będziemy musieli jeszcze zaczekać.

#linux #historia #film #filmnawieczor

[Film na portalu Youtube] (https://www.youtube.com/watch?v=1V0Vc5iRoLY)