Windows Subsystem for Linux 2…

Windows Subsystem for Linux 2 otrzymuje wsparcie dla aplikacji z GUI i jednocześnie wsparcie akceleracji sprzętowej GPU.
Możliwe będzie uruchamianie natywnych aplikacji linuksowych z interfejsem graficznym z poziomu windowsa bez potrzeby instalacji X serwera.

https://www.theverge.com/2020/5/19/21263377/microsoft-windows-10-linux-gui-apps-gpu-acceleration-wsl-features

#programowanie #windows #msbuild #linux