RECENZJA Linux Mint…

RECENZJA

Linux Mint Essentials

Czego dowiemy się z tej książki?
– można słuchać muzyki,
– można sformatować pena,
– podstawowe użycie komend, np. ls -l.

Autor ma tendencje do sygnalizowania jakieś funkcjonalności, ale nie wchodzenia w szczegóły, a szkoda.

#packtpubfreelearning #linux

4 przeczytana książka ( ͡° ͜ʖ ͡°)